ΝΕΑ ΚΑΡΙΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΟΥΣΗ... ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΟΙΞΕ "Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ


Ο περίφημος "δικαστής με τη μεζούρα", ο οποίος έχει καταδικαστεί για το παραδικαστικό κύκλωμα σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, αποφυλακίστηκε και άνοιξε εταιρεία νομικών συμβούλων!
Τις τελευταίες μέρες, λοιπόν, φιγουράρει στο διαδίκτυο μια διαφήμιση με τη φωτογραφία του πρώην δικαστή Ευάγγελου Καλούση, που καλεί όποιον έχει ανάγκη από νομική βοήθεια να καλέσει στο τηλέφωνο της εταιρείας Kalousis & Partners.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, «Η μακρόχρονη προηγούμενη δικαστική εμπειρία και νομική παρουσία του ιδρυτή και διευθυντή της Ευάγγελου Α. Καλούση και η επιστημονική εξειδίκευση και δικαστική εμπειρία των τακτικών συνεργατών της, όλων ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ και έγκριτων ΝΟΜΙΚΩΝ καθώς και τεχνικών συμβούλων άλλων κλάδων, συνδυασμένες με την σε βάθος γνώση του αντικειμένου, εξασφαλίζουν την απόλυτη νομική προστασία του ενδιαφερομένου και - γιατί σε τελευταία ανάλυση αυτό είναι που «μετράει» - την αποτελεσματική και επιτυχή έκβαση του νομικού του προβλήματος».
Στην ιστοσελίδα περιγράφονται επίσης και οι τομείς των νομικών συμβουλών που παρέχονται:

Γενικό αστικό δίκαιο - Αστικές συμβάσεις - Γενικά και Ειδικά θέματα Ενοχικού Δικαίου - Εμπορικό Δίκαιο - Θέματα Εταιρειών/Αξιογράφων/Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας - Πτωχεύσεις - Εμπράγματο Δίκαιο/Ακίνητα - Οικογενειακό Δίκαιο - Κληρονομικό Δίκαιο.

Ειδικές Διαδικασίες και ειδικότερα: Αυτοκινητιστικές διαφορές - μισθώσεις (Αστικές και Εμπορικές) - Θέματα πιστωτικών τίτλων και αξιογράφων γενικότερα - Εργατικές διαφορές - Απαλλοτριώσεις - Θέματα αμοιβών - Ειδικά θέματα προστασίας της προσωπικότητας και των ΜΜΕ - Θέματα ιδιωτικής ασφάλισης - Θέματα Ιδιωτικού Δικαίου με εμπλεκόμενο το Δημόσιο - Θέματα εκουσίας δικαιοδοσίας.

Θέματα Δικαίου Αναγκαστικής Εκτελέσεως - Κατασχέσεις - Πλειστηριασμοί.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ μέτρα στα πλαίσια όλων των παραπάνω κλάδων.

ΠΟΙΝΙΚΟ Δίκαιο (Προδικασία - Κύρια Διαδικασία - Αναιρετική διαδικασία) - Ειδικά ποινικά θέματα - Οικονομικά αδικήματα - Εγκλήματα βίας - Διαδικασία ποινικού συμβιβασμού - Ζητήματα εκτέλεσης ποινών.

Ειδικό τμήμα για ζητήματα Αλλοδαπών - Οικονομικών μεταναστών.

Ανάμεσα στις εξειδικευμένες δράσεις του γραφείου η επίσκεψη στο οποίο γίνεται αυστηρά και μόνον μέσω ραντεβού ξεχωρίζουν δύο συγκεκριμένες:

Με ιδιαίτερη ευαισθησία αντιμετωπίζονται ζητήματα προστασίας της προσωπικότητας στα πλαίσια λειτουργίας των ΜΜΕ και πάσης φύσεως διαφορές που σχετίζονται με προσβολές από δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και αφορούν αποζημιώσεις οποιασδήποτε μορφής περιουσιακής ζημίας ή ηθικής βλάβης που προκλήθηκε όπως παραπάνω.

Τέλος, ειδικό τμήμα νομικών συνεργατών της «ΚΡ» με εικοσαετή (από το 1993) εξειδικευμένη εμπειρία στο αντικείμενο, ασχολείται με όλα τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί - οικονομικοί μετανάστες στην Ελλάδα, τα οποία εκτός από την γενική νομική φύση και δυσκολία τους, που συναντά μπροστά του οποιοσδήποτε πολίτης ανεξαρτήτως υπηκοότητας, απορρέουν από την είσοδο, παραμονή, και μετακίνησή τους στη χώρα, την εργασία και την κοινωνική τους ασφάλιση, το φορολογικό τους καθεστώς, την εν γένει καθημερινή τους ζωή και την έκδοση - απέλασή τους.

Έτσι αντιμετωπίζονται με μεγάλη ευαισθησία και υπευθυνότητα καταστάσεις σχετικές με τη νομιμοποίηση παρανόμων αλλοδαπών, την άρνηση χορήγησης και την ανάκληση άδειας παραμονής τους, τη δικαστική ή διοικητική τους απέλαση, τη διαδικασία πολιτικού τους ασύλου (για πρόσφυγες), τις αντιρρήσεις κατά της προσωρινής τους (για αστυνομικούς λόγους) κρατήσεως και την προσωρινής δικαστική τους προστασία εν γένει, και περαιτέρω καλύπτονται περιπτώσεις καθεστώτος ομογενών, πολιτογραφήσεις, περιπτώσεις εγκατάστασης, εργασίας και ασφάλισης αλλοδαπών εκτός Ε.Ε. σύμφωνα με τον νεότερο νόμο 3386/2005 και τις έως τώρα ρυθμίσεις του κοινοτικού δικαίου για τη μεταναστευτική πολιτική, κι ακόμη τα δικαιώματά τους σε ακίνητα παραμεθορίων περιοχών και τις ευνοϊκές οικονομικές υπέρ τους ρυθμίσεις εντός του ενοποιημένου ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου.
makeleio.gr
ΚΛΟΟΥΝ ΤΑΧΥΔΑΚΤΥΛΟΥΡΓΟΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΡΤΥ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ ΔΕΠΥ ΔΥΣΓΡΑΦΙΑΣ ASPERGER ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑΣ
 

kkkk